Zlaté piesky - teplota vody

Pozice zařízení:

Poslední měření proběhlo 24.7.19 v 1:15

Teplota

25,3 °C

Teplota

Zobrazena data za od
s agregací po hodině