Zlaté piesky - teplota vody

Pozice zařízení:

Poslední měření proběhlo 7.3.19 v 12:33

Teplota

7,9 °C

Zobrazena data za od
s agregací po hodině