Zlaté piesky - teplota vody

Pozice zařízení:

Poslední měření proběhlo 7/24/19 v 1:15 AM

Teplota

25.3 °C

Teplota

Zobrazena data za od